• GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,1220
  1220
  2,800,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,3012
  3012
  2,800,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,801030
  801030
  2,798,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,802001
  802001
  3,272,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,امپراطور
  امپراطور
  3,000,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,نفیس
  نفیس
  3,000,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,افسون
  افسون
  3,000,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,روناک
  روناک
  3,000,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,بهشت
  بهشت
  2,870,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,نقش جهان
  نقش جهان
  3,000,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,ارکیده
  ارکیده
  2,870,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,افشان دیبا
  افشان دیبا
  3,100,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,خشتی
  خشتی
  241,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,رومیسا
  رومیسا
  234,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,پرهام
  پرهام
  263,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,آوینا
  آوینا
  1,870,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,گل پری
  گل پری
  1,460,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,افشان
  افشان
  1,980,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,ارکیده
  ارکیده
  1,590,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,دایان
  دایان
  1,925,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,سایه
  سایه
  160,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,سمن
  سمن
  1,870,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,گل و مرغ
  گل و مرغ
  2,730,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,گل فرنگ
  گل فرنگ
  2,730,000 تومان
 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,فرش ایرانی، زندگی و رنگ

  فرش ایرانی، زندگی و رنگ

 • GhasreFarshOnline.com,قصر فرش,آغاز به کار فروشگاه اینترنتی قصر فرش

  آغاز به کار فروشگاه اینترنتی قصر فرش

قصر فرش ، مکانی چشم نواز و دلپسند! در اینجا صحبت از استحکام تار و پودهاست ، صحبت از رقص و تلالو رنگ هاو از جلوه گری طرح هاست . مجموعه کم نظیر قصر فرش مکانیست که در آن عاشقان قالی و قالیچه ایرانی لذت برند و سخت پسندان این هنر با تعلل و تعمق  با دست پر به بیرون روند.

ما همواره مفتخریم با 35 سال سابقه درخشان در بزرگترین فروشگاه فرش استان قزوین در کنار شما عزیزان و سروران گرامی باشیم.

پيام

پيام